Håndverk fra A til Å

Finn ut mer om vårt kompetanseområde

Vårt kjerneområde er maler- gulvarbeide, men gjennom mange år i byggebransjen har vi opparbeidet oss høy kompetanse på alle typer oppdrag.

Vi vil gjennom våre samarbeidspartnere kunnne tilby komplette løsninger for kunden.

Dette sparer kunden masse tid og trenger kun å forholde seg til en leverandør.